Umělecká beseda

Galerie Hlavního města Prahy a Umělecká beseda uspořádala výstavu 140 LET UMĚLECKÉ BESEDY v 2. patře Městské knihovny, Mariánské Náměstí 1, Praha1. Výstava probíhala od 12 listopadu 2003 do 1. února 2004, otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.

City Gallery of Prague and Umelecka beseda request the pleasure of your company at the exhibition 140 YEARS OF UMĚLECKÁ BESEDA which will take place at Municipal Library, 2nd floor, Mariánské Náměstí 1, Prague 1. Exhibition will be held from 12 November 2003 to 1 February 2004. Open daily except Monday 10:00 am to 6:00 pm.
Ukázky prací z dané oblasti
photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování