LIDI - výstava v Mezinárodní keramické sbírce AJG PEOPLE

Výstava je zaměřena na práce z posledních 5 let, které jsou doplněny dvěmi sochami staršího dat, na které novější práce navazují. Prolínají se zde tři tematické okruhy, Skupiny Stínů, skupiny Davů a lidských shromáždění a skupiny vztahů mezi jedinci a okolím. Materiálově zůstávám u porcelánu a papírové hmoty a navíc používám více kameniny. Autorkou instalace je kurátorka Milena Klasová Výstava je otevřena denně od 9 do 18 hodin do 14.7. 2013. Derniéra a rozloučení s výstavou bude 13.7. 2013 od 15 hodin.

PEOPLE - Exhibition in The Internationl Museum of the Ceramic Art. The exhibition includes my work from the last five years except two older pieces There are three thematic circles groups of Shadows, groups of sculptures of Crowds and meetings of people and contacts between a man and surroundings I use constantly the same material as porcelain, paper mache, stoneware. The author of the installation is Milena Klasova. The exhibition is open daily from 9 a.m. till 6 p.m. The exhibition finishes the 14th July 2013.The closing party takes place on the 13th July at 3 p.m.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování