Galerie Broomhill Sculpture Garden
Broomhill Art Gallery

Broomhill Sculpture Garden & Art Gallery v severním Devonu v jižní Anglii, pořádala výstavu čtyř českých umělců- Š. Radová, O. Tichý, M. Zálešák, O. Zoubek od 25.5.do 1. 7. 2001. Část výstavy, sochy umístěné v zahradě, zůstávají v expozici do roku 2003. Vystavené práce si můžete prohlédnout na originálních stránkách Broomhill Sculpture Garden

The exhibition in the Broomhill Sculpture Garden, Southern England in the year 2001.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování