Keramuze 4, De Bilt, Holandsko

"Přes hranice". Bienále mezinárodní keramické tvorby v holandském Bildhovenu, kterou pořádá Nadace umění a kultury De Bilt. Výstava se koná ve výstavních prostorách radnice ve dnech 1. - 30. června 2002. Otevřeno denně od 11.00 - 16.00 h.

The exhibition Keramuze 4 "Across the borders" organizes the Foundation Art & Culture De Bilt, Holland in the Town hall Jagtlust. The exhibition takes place from 1 June through 30 June 2002. Opening hours 11.00 - 16.00 daily.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování