Kadaň Kadan

Městské muzeum v Kadani a Sdružení výtvarných umělců keramiků uspořádalo výstavu keramických plastik ve Františkánském klášteře v Kadani. Moje porcelánové plastiky jsou umístěny v bývalé kapli nemocných. Výstava potrvá do 12. září 2008.

City museum of Kadaň organises the Exhibition of ceramic sculpture in the Gothic Franciscan Monastery. My statues are placed in the gone-by hospital chapel. The exhibition is open untill September 12, 2008.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování