Lidé a svět People and World

Výstava plastik Šárky Radové, pořádaná Statutárním městem Kladno v Zámecké galerii města Kladna. Výstava je soustředěna v pěti místnostech prvního patra zámku. Každá místnost je pojednána díly z jiné oblasti tvorby. Jsou zde zastoupeny reliéfy z papírové hmoty, plastiky z porcelánu a kameniny a instalace i několik děl z poslední doby. Výstava potrvá do 12.6.2011 a je otevřena denně kromě pondělí 10 - 12 a 13- 17 hod.

Exhibition of statues of Sarka Radova in Zamecka galerie of Kladno town. The exhibition is situated in five rooms of the second floor of the castle. There is an opportunity to show various types of work in every room. Reliefs of papier mache, statues of porcelain, stoneware, instalation of figures and last work. The exhibition continues till 12th June 2011 and is open daily exept Mondays from 10 till 12 am and from 1 till 5 pm.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování