Letní keramická plastika Klenová Summer Exhibition of Ceramic Sculpture Klenova

Výstava keramických plastik od 35 autorů je nainstalovaná v prostorách zříceniny hradu Klenová u Klatov. Výstava potrvá do 2. 10. 2011 a je otevřena denně kromě pondělí 10 - 17 hod.

The exhibition of ceramic sculptures takes place in an old castle. Continues till 2nd October 2011 and is open daily exept Mondays from 10 am till 5 pm.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování