Keramické setkání 2008 Ceramic meeting Kolin

V Regonálním muzeu v Brandlově ulici v Kolíně a se koná bienále Keramického setkání, tentokrát nazvané Socha a prostor. Vystavuje zde se mnou ještě 14 sochařů a keramiků. Mám zde vystaveny čtyři porcelánové plastiky. Muzeum je otevřeno út - pá 8 - 16 hod., so - ne 9 - 15 hod. Výstava potrvá do 25. listopadu 2008.

Ceramic meeting 2008, is the bienale taking place in the town Kolin in the Regionalni Museum, Brandlova st. This year's theme of the exposition is "The statue in the space". I expose four porcelain statues. The opening hours are Tu - Fr 8 am - 4 pm, Sa - Su 9 am - 3 pm. The exhibition runs till 25th November 2008
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování