Český Krumlov

Mezinárodní výstava deseti českých a deseti světových keramiků, kteří vystavují ve dvojicích. Já vystavuji s prof. Klausem Schultzem z Německa. Koná se v Zámeckých sklepích od května do října 2003

An international ceramic exhibition takes place in Cesky Krumlov, in the Castle cellars. Ten Czech and ten foreign artists exhibit together. I make couple with the german prof. Klaus Schutze. The exhibition stayes till the October 2003 and is open daily.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování