Artceramics - výstava členů SVUK
Artceramics - Exhibition of the Asociation SVUK

Výstava členů Sdružení výtvarných umělců keramiků a přátel v prostorách Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2. Na výstavě jsem zastoupena dvěma reliéfy z papírové hmoty a třemi menšími plastikami z porcelánu a keramiky. Výstava trvá od 6.4. do 5.5. 2013

Exhibition of artists working with ceramic material, in the New Town Hall, Prague 2. I exhibit two reliefs from the paper mass - porcelain and three objects from porcelain and stoneware. The exhibition continues from 5th April till 6th May
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování