Galerie Ve věži v Plané u Mariánských Lázní
Gallery Ve vezi, Plana Marianske Lazne

Galerie Ve věži v Plané u Mariánských Lázní Letos slaví 10 let od svého založení. Je umístěna v barokní věži kostela ve třech podlažích kolem stoupajícího kovového schodiště. Výstava "Hry s porcelánem" je komponována ze dvaceti objektů a reliéfů z let 1995 – 2004. Potrvá do 5. června 2005.

Exhibition in Gallery Ve vezi, Plana Marianske Lazne, till 5th June 2005. I exhibit here mixed media objects and reliefs from last ten years.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování