Papír a hlína Paper and clay

Galerie města Plzně, Dominikánská 2, představuje sochařky, které pracují s pálenou hlínou v podzemí a tvůrce, kteří se představují pracemi na papíře v přízemí. Já vystavuji figurální porcelánové plastiky a reliéfy z papírové hmoty a porcelánovými detaily. Všechny obsahují témata, která navazují na motivy vyjádřené v plastikách, ať už násobení postav v "Generacích", nebo působení vnějšího světa na jednotlivce. Výstava probíhá od 9.2. do 5.4. 2012, otevřeno út-ne, 10-12, 13-18 hod.

The City Gallery of Pilsen has prepared a sculptor working with clay and artists who represent the works on paper. I expose porcelain figural sculptures and reliefs of papier-mache with porcelain details. All the topics that follow on themes expressed in the sculptures, whether multiplication of characters in "generations", continue in the reliefs. The exhibition is till the 5th April 2012, open tu - sun, 10-12 AM, 1-6 PM
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování