Západočeské muzeum v Plzni - Běžci, stojci a ležci West Bohemia Museum in Pilzen - Running, Standing and Lying

V gotickém přízemí Národopisného muzea na nám. Republiky 13, vystavuji figurativní porcelánové a kameninové sochy a objekty ze současnosti a poledních let. Výstava je otevřena mimo pondělí 10 - 18 hod, potrvá do poloviny října 2015 a před jejím zakončením budu mít přednášku o technologii Figurativní keramiky s bohatým foto doprovodem. Termím přednášky včas oznámím.

The exhibition of figurative statues from porcelain and stoneware takes place in a gothic house on the Republic square nr. 13. The exhibition is opened daily except Mondays 10am - 6 pm till Octobre 2015. I will announce in time the date of my Octobre lecture about "the technology of the figurative ceramic sculpture".
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování