Evropské muzeum v Selbu
The European Museum of Porcelain in Plössberg

Nove otevřené Evropské technické muzeum porcelánu se nachází ve zrekonstruované historické budově porcelánky Plössberg 3 km u Selbu, 5 km od Aše. Předvádí dokonale výrobu porcelánu od jejích počátků až do současnosti. Od 26. 7. 2002 zde probíhá výstava k jubileu prof. Klause Schultze "Subjekt(iv) - Objekt - Europäische Keramiker", výstava 25 autorů, každý vystavuje asi 5 objektů. Výstava potrvá do 22.9. 2002.

The European Museum of Porcelain in Plössberg - Selb, 5 km from the Czech borders near of As. There is a technical museum of the porcelain production in an old factory building well reconstructed. In the contemporary exhibition hall takes place the "Subject(iv) - Object" , the choose of 25 artists by prof. Klaus Schultze, till 22nd September, 2002. www. dt-porzellanmuseum.de
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování