Šolcův statek v Sobotce, Galerie Karla Samšiňáka Farmhouse of Šolc in Sobotka

Sochařská výstava Šárky Radové, vystaveny jsou figurální plastiky z porcelánu, z období posledních 15 let. Výstavu umocňuje architektonická čistota zrekonstruované galerie, pískovcové bývalé stáje. Otevřeno denně 8-11.30 a 13-17 hod na požádání sousedů Bázlerových čp.269. Výstava potrvá do 31.10.2011. Sobotka, Šolcova 133

Exhibition of sculptures of Sarka Radova, her work of the last 15 years. The material of the sculptures is porcelain. They are exhibited in a beautiful reconstructed farmhouse. It is open daily from 8 till 11.30 am and from 1 till 5 pm. (Ring the bell on the adjacent house n. 269)
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování