Výstava v Galerii Malovaný dům v Třebíči Exhibition in Malovany dum Gallery, Trebic

Výstava keramických plastik spolu s grafikami Františka Hodonského v prostředí gotického domu. Výstava otevřena denně od 9 do 12h a od 13 do 17h mimo pondělí. Potrvá do 9. listopadu 2014.

The exhibition of ceramics sculptures together with graphics of Frantisek Hodonsky. It take a place in a gothic house. Open daily except Mondays 9 am - 5 pm untill 9.11. 2014.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování