Reliéfy ve Viole Reliefs in Viola

Výstava reliéfů v divadle Viola, Národní tř. 7 v Praze 1. Otevřeno je denně kromě neděle od 19 hod před představením a během dne je možno si na požádání v pokladně divadla výstavu prohlédnout. Výstava trvá do 5.4.2014.

The exhibition of reliefs in the theatre Viola, Narodni tr. 7 in Prague 1. It is open daily except Sunday from 7 pm before the performance and during the day it is possible to open, on request in the Theatre box office. The exhibition lasts until 5.4.2014.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování